DumpMedia Sekretesspolicy

Denna integritetspolicy för DumpMedia gäller programvaran, webbplatsen (www.dumpmedia.com) och andra interaktioner (t.ex. kundtjänstförfrågningar) du kan ha med företaget.

Genom att få tillgång till alla tjänster av DumpMedia, samtycker du till att fullt ut följa och vara bunden av följande policy varje gång. Så vänligen granska följande villkor noggrant.

Om denna integritetspolicy

DumpMedia är engagerad i att skydda din integritet. Och vi skapade denna policy för att förklara vår sekretesspraxis så att du förstår vilken information om dig som samlas in och hur den används och skyddas.

Eventuella hänvisningar i denna policy till "DumpMedia", "vi", "vår", "oss" etc. kommer att tolkas som en referens till oss. En "besökare" är någon som bara surfar på vår webbplats. En "medlem" är någon som har registrerat vår programvara. Termen "användare" och "du/din" är en samlad identifierare som hänvisar till en besökare, en medlem eller någon som har laddat ner vår programvara.

Våra kontaktuppgifter finns också nedan om du har några kommentarer om vår integritetspolicy.

Vilken information samlar vi in?

Vi kan be dig att tillhandahålla personlig information när du:

#1. Personlig information

Vi kan be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

#2. Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur våra tjänster nås och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan inkludera information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

#3. Spårnings- och cookiesdata

Vi använder cookies för att spåra aktiviteten på vår webbplats och hålla viss information.

Cookies är filer med små mängder data som kan innehålla en anonym unik identifierare.

Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas.

Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på kakor vi använder:

Hur samlar vi in ​​informationen?

Det finns många olika sätt att göra det på DumpMedia tar emot och samlar in din personliga information inklusive:

Vad använder vi det till?

DumpMedia kan använda din personliga information för följande ändamål:

Produktregistrering: Informationen du anger vid registreringen kommer att användas för att föra register över din produkt för att hjälpa oss att ge dig support. DumpMedia använd även denna information för att informera dig om produktuppgraderingar, nya produkter, kampanjer eller annan information som kan vara av intresse för dig.

Nyhetsbrev: Vi kan använda din personliga information för att skicka nyhetsbrev till dig för att förse dig med artiklar och information som vi tror kan vara av intresse för dig.

Intern analys: Vi kan använda informationen du förser oss med för våra egna interna statistiska och analytiska syften, för att utvärdera och profilera kunder om deras preferenser och köptrender som vi kan använda för marknadsföringsändamål och med avseende på drift och utveckling.

Hur skyddar vi din personliga information?

Vi använder rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information och för att lagra den säkert. Känslig information som överförs till oss online är krypterad och överförs till oss på ett säkert sätt. Dessutom är tillgången till all våra kunders information, inte bara den känsliga informationen som nämns ovan, begränsad. Endast behöriga anställda som behöver informationen för att utföra ett specifikt jobb ges tillgång till personligt identifierbar information. Slutligen, servrarna på vilka vi lagrar personligt identifierbar information upprätthålls i en säker miljö.

Tredjepartsanalys

Vi kan också använda tredjepartsanalysverktyg och -tekniker för att spåra och analysera data från våra Lucid-tjänster. Dessa verktyg använder cookies för att samla in information som hur ofta användare besöker webbplatserna, vilka sidor de besöker och vilka andra webbplatser de använde innan de kom till webbplatserna. Vi använder data som samlas in av sådana analysverktyg från tredje part endast för att hjälpa oss att administrera och förbättra kvaliteten på Lucid-tjänsterna och för att analysera användningen av webbplatser och appar. Dessa tredje parter har inte tillåtelse att använda informationen som samlas in för vår räkning, förutom för att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet. Dessa tjänster samlar in den IP-adress som tilldelats en användare det datum då användaren besöker webbplatserna, snarare än en användares namn eller annan personligt identifierande information. Dessa cookies kan inte användas av någon hos tredjepartsleverantören annat än för att tillhandahålla dessa tjänster enligt beskrivningen.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. DumpMedia är inte ansvarig för sekretesspraxis eller innehåll på sådana andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om när de lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som vi kan länka till och som kan samla in personligt identifierbar information.

Barnens integritet

Vår service tar inte emot någon under 13s ålder ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 13s ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Dina rättigheter

DumpMedia använder, bearbetar och lagrar information, efter behov för att utföra vårt avtal med dig, och baserat på våra legitima intressen för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna. Vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla information för att skicka reklammeddelanden och för att placera cookies på dina enheter. I vissa fall, DumpMedia kan behandla personuppgifter i enlighet med laglig skyldighet eller för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen.

Individer som befinner sig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har vissa rättigheter med avseende på sin personliga information, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera eller radera information som vi behandlar genom din användning av webbplatserna och/eller produkterna. Om du är en användare baserad i EES kan du

Låt din information korrigeras eller raderas. Du kan be oss korrigera information som du tycker är felaktig eller helt radera all information som vi har om dig genom att maila: Stöd@dumpmedia.com.

Få åtkomst till din personuppgifterapport genom att skicka en begäran kl Stöd@dumpmedia.com. Denna rapport kommer att innehålla den information vi har om dig, tillhandahållen till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och bärbart format.

Motstånd mot oss att behandla dina personuppgifter. Det är din rätt att lämna in invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter genom att maila: Stöd@dumpmedia.com om du känner att "grunden för din speciella situation" gäller. De enda skälen till att vi kommer att kunna neka din begäran är om vi kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen, som åsidosätter ditt intresse, rättigheter och friheter, eller behandlingen är för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt krav.

Du kan be oss att sluta använda din information, inklusive när vi använder dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmejl till dig. Vi skickar endast marknadsföringskommunikation till användare i EES med ditt samtycke i förväg, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns i DumpMedia e-postmeddelanden och ändra dina kontaktinställningar. Observera att du kommer att fortsätta att få transaktionsmeddelanden relaterade till våra produkter, även om du avbryter prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden.

Klaga till en tillsynsmyndighet. Om du är baserad inom EES och tror att vi inte har följt dataskyddslagarna har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

Uppdateringar av sekretesspolicyn

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 21 augusti 2023 i enlighet med GDPR-lagarna

Vi kommer då och då att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i våra tjänster och kundfeedback. Om det finns väsentliga uppdateringar av denna policy eller i hur DumpMedia kommer att använda din personliga information kommer vi att meddela dig genom att lägga upp ett meddelande om en sådan uppdatering på länken för integritetspolicyn innan vi implementerar ändringen. Vi uppmuntrar dig att med jämna mellanrum granska denna integritetspolicy för att bli informerad om hur DumpMedia skyddar din information.

Kontakta oss

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna integritetspolicy är välkomna och bör ställas till Stöd@dumpmedia.com.